Saturday, April 7, 2007


MENCARI ASSAKINAH DICELAH KESIBUKKAN..

Hakikat seorang pejuang Islam, dirinya akan sentiasa disibukkan dengan bebanan amanah dakwah.Dimana2 pun, tanggungjawab menegakkan agama Allah tdak akan terlepas dari diriya..

Peruntukkanlah satu ruang khusus untuk bersendirian merintih pada Allah, sumber ketenangan adalah Allah, dan ia hanya akan diberikan kepada mereka yg tidak putus2 meminta...


Teruslah memujuk hati agar terus bermujahadah melawan nafsu yang inginkan kerehatan. Mujahadah yg berterusan akan melhirkn kemanisan, n kemanisan itulah ketenangan yg dicampakkan Allah kedalam jiwa hamba2NYA yg terpilih.

Mudah-mudahan kita adalah salah seorang diantara mereka.
20 Muwashofat Sang PejuangSetidaknya, ada 20 kriteria yang harus dimiliki pejuang, yang disarikan dari Al Qur'an dan hadits, yaitu :


1. Aqidahnya bersih (saliimul 'aqiidah)
2. Akhlaknya solid (Matiinul khuluqi)

3. Ibadahnya benar (Shohiihul I'baadah)

4. Tubuhnya sehat dan kuat (Qowiyyul jismi)
5. Pikirannya intelek (Mutsaqqoful fikri)
6. Jiwanya bersungguh-sungguh (Mujaahadatun nafsi)
7. Mampu berusaha mencari nafkah (Qaadiirun 'alal kasbi)

8. Efisien dalam memanfaatkan waktu (Hariisun 'alal waqti)
9. Bermanfaat bagi orang lain (Naafi'un lighoirihi)
10. Selalu menghindari perkara yang samar-samar (Ba'iidun 'anisy syubuhat)

11. Senantiasa menjaga dan memelihara lisan (Hifdzul lisaan)

12. Selalu istiqomah dalam kebenaran (istiqoomatun filhaqqi)
13. Senantiasa menundukkan pandangan dan memelihara kehormatan (Gaddhul bashor wahifdul hurumat)

14. Lemah lembut dan suka memaafkan (Latiifun wahubbul 'afwi)

15. Benar, jujur dan tegas (Al Haq, Al-amanah-wasyja' ah)

16. Selalu yakin dalam tindakan (Mutayaqqinun fil'amal)

17. Rendah hati (Tawadhu'

18. Berpikir positif dan membangun (Al-fikru wal-bina'

19. Senantiasa siap menolong (Mutanaashirun lighoirihi)

20. Bersikap keras terhadap orang-orang kafir (Asysyidda'u 'alal kuffar)